Zaventem, Mar 03, 2011 – Een goed uitgevoerd programma voor beheerde afdrukdiensten kan de operationele kosten tot 30 procent verlagen, de productiviteit verhogen en de duurzame milieuprestaties verbeteren. Maar niet alle leveranciers zijn in staat om die drie punten te garanderen. Beslissingnemers moeten het volgende voor ogen houden wanneer ze een leverancier kiezen :

  1. Verbeterde gebruikerservaring: Controleert de leverancier alle toestellen en doet hij aan proactieve probleemoplossing om onnodige stilstandtijd te vermijden en werknemers aan de slag te houden?
  2. Klemtoon op klantenservice: Zal hij de werknemers helpen zich aan te passen aan nieuwe technologieën en werkprocessen door veranderingsbeheerprogramma's?
  3. Doorlopend kostenbeheer en aansprakelijkheid: Is er een formeel rapporteerproces om te tonen dat de bedrijfsdoelstellingen (kosten, duurzame milieuprestaties, veiligheid en risiconaleving) worden vervuld?
  4. Ondersteuning van meerdere leveranciers: Ondersteunt hij uitrusting van andere leveranciers zodat de klanten bestaande toestellen niet moeten vervangen door het merk van de leverancier?
  5. Uitgebreid aanbod: Is het aanbod beperkt tot printers binnen de bedrijfsgebouwen of kan het worden uitgebreid om te voldoen aan de behoeften van een in-house afdrukcentrum en virtuele/thuiswerkers?
  6. Flexibiliteit in verkoop en distributie: Is er een uniek contactpunt en een consistente benadering van beheerde afdrukdiensten voor bedrijven die op meerdere geografische locaties actief zijn?
  7. Engagement voor innovatie: Zal hij samenwerken om de activiteit van de klant te begrijpen en innoverende manieren bieden om werknemers efficiënter te doen samenwerken, die verder gaan dan louter afdrukbeheer?
  8. Prestatielijst: Kan hij kwaliteitsreferenties voorleggen die meetbare en duurzame resultaten aantonen?

Jim Joyce, Senior Vice President, Xerox Enterprise Print Services