De succesvolle test bevestigt de operationele efficiëntie van dit automatische systeem.

Zaventem, 8 oktober 2015 – Carpooling verbetert de efficiëntie van het wegennet en vermindert opstoppingen, luchtvervuiling, menselijke frustratie en verplaatsingstijden. Het huidige mobiliteitsbeleid dat pendelaars ertoe wil aanzetten om eenzelfde auto te delen, heeft echter nood aan een automatische oplossing om het aantal personen dat in elke auto zit te meten met een grotere precisie dan mogelijk is met de traditionele visuele telling.

Xerox heeft onlangs een test gedaan met zijn automatische detectiesysteem voor autopassagiers in Jougne, een Frans dorp van 1.500 inwoners waar elke dag 6.000 voertuigen passeren op weg naar het naburige Zwitserland. In deze zone is er een zeer druk dagelijks pendelverkeer van personen die over de grens gaan werken en de test had tot doel aan te tonen dat een betrouwbaar automatisch telsysteem de vervoersoverheden in Europa kan helpen rijstroken te exploiteren die voorbehouden zijn voor Voertuigen met Meervoudige Bezetting (VMB's) en de weggebruikers kan aanmoedigen om meer aan carpooling te doen.

De test, die plaatsvond in samenwerking met Cerema (studie- en expertisecentrum voor risico's, leefmilieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening) en DREAL (regionale directie voor leefmilieu, ruimtelijke ordening en huisvesting), heeft de betrouwbaarheid van het automatische telsysteem van Xerox aangetoond. Het aantal passagiers in elk voertuig werd immers gemeten met een nauwkeurigheid van meer dan 95% en voor de voertuigen met slechts één inzittende bedroeg de nauwkeurigheid zelfs meer dan 97%.

Uit de resultaten is gebleken dat er een belangrijk potentieel voor carpooling bestaat, aangezien tijdens de ochtendspitsuren 85% van de voertuigen geen enkele passagier aan boord had, 12% slechts één passagier en minder dan 3% twee passagiers of meer.

"Cerema wou al lang een oplossing voor het automatisch detecteren van de bezettingsgraad van voertuigen testen die het potentieel kan helpen evalueren van initiatieven zoals carpooling en de aanleg van voorbehouden rijstroken voor VMB's, en die ook het beheer ervan kan helpen ondersteunen nadat ze in gebruik zijn genomen", zo verklaarde Alexis Bacelar, projectleider bij Cerema. "Xerox is de eerste die een dergelijk systeem voorstelt."

De oplossing berust op technieken van geïnformatiseerd zien en op gebrevetteerde wiskundige algoritmen die ontwikkeld zijn in de onderzoekslaboratoria van Xerox.

"Het hoge niveau van nauwkeurigheid en de automatische telcapaciteit van het passagiersdetectiesysteem van Xerox maken komaf met een belangrijk obstakel voor de succesvolle ontplooiing van initiatieven zoals carpooling en rijstroken die voorbehouden zijn voor VMB's. De vervoeroverheden krijgen hiermee een kostbaar hulpmiddel om maatregelen te nemen die de verkeersopstoppingen verminderen," verklaarde Hervé Fagard, departementshoofd DREAL Franche-Comté. "De resultaten van de test in Jougne stellen de overheden de nodige gegevens ter beschikking om te oordelen over mogelijke initiatieven om de verkeersknoop te ontwarren."

Het systeem respecteert de wet op de gegevensbescherming dankzij onomkeerbare floutechnieken die persoonlijke identificatie beletten en dankzij de vernietiging van de foto's na behandeling.

"De in Jougne uitgevoerde test heeft bewezen dat het systeem van Xerox het meest nauwkeurige automatische telsysteem op de markt is en dat het klaar is om in Europa te worden gelanceerd", verklaarde Jean-Charles Caulier, sales director, International Public Sector, Xerox. "Dit systeem kan op grote schaal worden ingezet en kan de plaats innemen van de visuele controles van de rijstroken die voorbehouden zijn voor carpooling."

Géraldine Lièvre, chief  technology officier, International Public Sector, Xerox, heeft het systeem gepresenteerd op het ITS-congres, tijdens de sessie "SIS06 Innovative Services for Fast and Secure Crossing Points".

Het systeem maakt deel uit van het gamma vervoertechnologie van Xerox.

Over Xerox

Xerox draagt ertoe bij om de manier van werken in de wereld te veranderen. Dankzij onze knowhow op het gebied van beeldtechnieken, vakprocessen, gegevensanalyse, automatisering en onze kennis van de gebruikers modelleren wij de werkstromen om mensen productiever, efficiënter en persoonlijker te laten werken. Met een personeelsbestand van meer dan 130.000 personen oefenen wij onze activiteiten uit in 180 landen. Wij ontwerpen nuttige innovaties en leveren diensten voor de optimalisering van vakprocessen, afdrukapparatuur alsook software en oplossingen die in de ogen van onze klanten het verschil maken.

Voor meer informatie: http://www.xerox.be.

Contactpersonen voor de media

Pierre Collette, Xerox België-Luxemburg – Tel. 02 716 65 11

pierre.collette@xerox.com

Renato Jannone, Eurolife – Tel. 02 374 36 33 / 0495 26 12 03

renato.jannone@eurolife.be

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.