Zaventem, 21 november 2016 – Een onderneming die succesvol wil zijn, moet een welzijnsprogramma hebben dat erop gericht is de productiviteit van haar werknemers te verhogen. Dat is een van de voornaamste besluiten uit de studie Working Well: A Global Survey of Workforce Wellbeing Strategies die in 2016 werd uitgevoerd door Xerox HR Services. Volgens deze studie klimt de verbetering van de productiviteit van de vierde plaats in 2014 naar de eerste plaats vandaag, vóór de doelstellingen engagement, rekrutering en loyauteit van de medewerkers.

“De directe band tussen welzijn en productiviteit is het resultaat van een evolutie”, zegt Philia Swam, manager van de activiteit Health, Wellness and Group Benefits bij LafargeHolcim, een klant van Xerox Services. “Toen wij ons welzijnsinitiatief lanceerden, beoogden wij in de eerste plaats de gezondheid van onze werknemers te verbeteren. Nadien merkten wij een constante verbetering van de graad van participatie aan ons programma voor preventieve zorg. Vandaag zijn onze productiviteitsstatistieken sterk verbeterd, onder meer door de daling van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid van het personeel.”

Welzijn is meer dan de gezondheid van een persoon. Het is een geheel van fysieke, mentale, emotionele en financiële elementen. Elk daarvan kan een negatieve weerslag hebben op de productiviteit van een werknemer. De ondernemingen vullen daarom hun welzijnsaanbod aan en zijn zich bijzonder bewust van het negatieve effect van een slechte financiële gezondheid van hun werknemers. Twee derde van hen zegt immers dat financiële zorgen een productiviteitsverlaging meebrengen en de helft dat ze de oorzaak zijn van afwezigheid op het werk.

“Gezonde en productieve medewerkers zijn de hoeksteen van een onderneming”, zegt John Gentry, voorzitter van Xerox HR Services. “In het verleden overheerste de gedachte dat gezonde werknemers automatisch ook productief waren. Vandaan tonen de verzamelde gegevens en de daaruit voortvloeiende analyses aan dat die gedachte onjuist is.”

Een welzijnscultuur creëren
Terwijl slechts 33% van de ondervraagde ondernemingen verklaarde dat ze intern over een sterk ontwikkelde welzijnscultuur beschikten, gaf 83% van de overige ondernemingen te kennen dat ze in de toekomst graag een dergelijke cultuur bij hen zouden invoeren. En dat is niet verwonderlijk want 74% van de ondernemingen die aan de studie hebben meegewerkt, vindt dat hun welzijnsprogramma een belangrijk element is in het waardevoorstel voor de werknemers en dat dit de rekrutering en de loyauteit van de werknemers bevorderde.

Bij een verandering van ondernemingscultuur is het belangrijk dat deze steun geniet op alle niveaus van de hiërarchische keten. Volgens de huidige studie vindt 52% van de ondervraagde ondernemingen dat hun bedrijfsleiders achter de verandering staan, tegen slechts 43% in 2014.

“Ons programma voor welzijn en preventieve zorg wordt volledig gesteund door onze bedrijfsleiders, te beginnen met de managersteams aan de top van onze onderneming”, zegt Philia Swam. “Gezondheid en veiligheid zijn onze dominante waarde en vormen het voornaamste beslissingscriterium van LafargeHolcim. Ons welzijnsprogramma is dan ook volledig ingeburgerd in onze onderneming. De steun van het management hangt echter af van de verzameling van relevante gegevens en de vertaling daarvan in termen van impact op de werknemers.”

Verhoogd belang van het financiële welzijn
De ontwikkeling van een welzijnscultuur brengt gepersonaliseerde relaties mee die erop gericht zijn de werknemers te helpen bij het beheer van hun financiën. De enquête heeft aan het licht gebracht dat de meeste van de ondervraagde ondernemingen programma’s voor een aanvullend pensioen aanbieden die de werknemers meer financiële zekerheid geven na hun pensionering (92%) alsook programma’s om hun financiële geletterdheid en vaardigheid te vergroten (91%).

De programma’s rond financiële geletterdheid en vaardigheid groeien momenteel het sterkst. Zo heeft 24% van de ondervraagde ondernemingen er een ingevoerd sinds een jaar of korter, terwijl 39% er een heeft geïmplementeerd in de twee tot laatste vijf jaar.

“De werkgevers verdedigen het welzijn op het werk maar geven ook toe dat er obstakels zijn om zulke programma’s op wereldschaal toe te passen. Die obstakels hebben te maken met verschillende culturen, wetten en bestaande praktijken in de wereld, alsook met een gebrek aan eensgezindheid wat betreft strategieën inzake gezondheid en financieel welzijn”, aldus John Gentry.

Meetbare resultaten
Wereldwijd zegt 36% van de ondervraagde ondernemingen dat ze specifieke resultaten hebben gemeten als gevolg van hun welzijnsprogramma’s. En 75% van hen verklaarde dat hun initiatieven in dit domein een merkbare tot grote impact hebben op het niveau van betrokkenheid, moraal, algemeen welzijn, prestaties en productiviteit van de werknemers, alsook op het imago van de onderneming en haar rekruteringscapaciteit.

Xerox HR Services helpt werkgevers om hun HR-programma’s te verbeteren dankzij consultatieve, technologische en administratieve diensten. Tegelijk worden de werknemers in staat gesteld om beter gebruik te maken van de programma’s voor gezondheid en financieel welzijn, en hun professionele competenties beter te ontwikkelen.

Over de enquête
De tweejaarlijkse studie van Xerox HR Services, Working Well: A Global Survey of Workforce Wellbeing Strategies, is uitgevoerd op basis van gegevens verzameld bij 428 organisaties in 33 landen. De vragen over welzijn op wereldwijde schaal hadden onder meer betrekking op de strategie en doelstellingen, het financieel welzijn, de communicatie en de cultuur en de efficiëntie van de programma’s.

-XXX-

Over Xerox
Xerox helpt bij de verandering van de manier waarop wij werken. Met onze expertise in imaging, bedrijfsprocessen, analytics, automatisering en onze kennis van wat gebruikers willen, verbeteren wij de workflow en versterken wij productiviteit, efficiëntie en personalisering. Meer dan 140.000 Xerox-medewerkers, actief in 180 landen, werken aan betekenisvolle innovaties en bieden business process dienstverlening, printapparatuur, software en oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en hun klanten. Op 29 januari heeft Xerox een splitsing aangekondigd. De organisatie wordt opgesplitst in twee onafhankelijke, beursgenoteerde ondernemingen: Xerox Corporation dat de activiteiten inzake documentaire technologie en outsourcing zal omvatten, en Conduent Incorporated dat zich zal toeleggen op het domein van diensten voor businessprocessmanagement. Xerox verwacht de splitsing eind 2016 te voltooien. Vind meer informatie over Xerox België op www.xerox.be.

Contactpersonen voor de media
Pierre Collette, Xerox België-Luxemburg – Tel. 02 716 65 11 – pierre.collette@xerox.com
Renato Jannone, Eurolife – Tel. 02 374 36 33 / 0495 26 12 03 – renato.jannone@eurolife.be

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.